• Εργαστηριακές αναλύσεις - Laboratory analysis

  • Επί τόπου μετρήσεις - In situ measurements

  • Δειγματοληψία - Sampling

  • Συμβουλευτική - Consulting

Το εργαστήριο της ENVIROSOL θα είναι κλειστό από την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου μέχρι την Τρίτη 6 Ιανουαρίου. Θα είμαστε πάλι κοντά σας την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Ευχόμαστε σε όλους τους πελάτες μας, τους συνεργάτες και τους φίλους μας Καλή Χρονιά και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!

banner