• Εργαστηριακές αναλύσεις - Laboratory analysis

  • Επί τόπου μετρήσεις - In situ measurements

  • Δειγματοληψία - Sampling

  • Συμβουλευτική - Consulting

Το εργαστήριο της ENVIROSOL προσφέρει πλέον μια νέα υπηρεσία αναλύσεων: τις μετρήσεις σύστασης απαερίων. Η νέα υπηρεσία αναλύσεων αφορά επαγγελματικές δραστηριότητες που παράγουν αέρια απόβλητα (βιομηχανία, εγκαταστάσεις θέρμανσης, μηχανήματα έργου), αλλά και οικιακές μονάδες. Οι μετρήσεις εκτελούνται επιτόπου με φορητό εργαστηριακό εξοπλισμό με ταχύτητα, αξιοπιστία και ακρίβεια. Ρωτήστε μας για τις νέες μετρήσεις καυσαερίων που προσφέρει το εργαστήριό μας!

banner