• Εργαστηριακές αναλύσεις - Laboratory analysis

  • Επί τόπου μετρήσεις - In situ measurements

  • Δειγματοληψία - Sampling

  • Συμβουλευτική - Consulting

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας ότι το εργαστήριο της ENVIROSOLθα είναι κλειστό από το Σάββατο 8 Αυγούστου μέχρι την Κυριακή 23 Αυγούστου. Θα είμαστε πάλι κοντά σας τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

banner