• Εργαστηριακές αναλύσεις - Laboratory analysis

  • Επί τόπου μετρήσεις - In situ measurements

  • Δειγματοληψία - Sampling

  • Συμβουλευτική - Consulting

Το εργαστήριο της ENVIROSOL θα είναι εκτάκτως κλειστό από σήμερα Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου.

banner