• Εργαστηριακές αναλύσεις - Laboratory analysis

 • Επί τόπου μετρήσεις - In situ measurements

 • Δειγματοληψία - Sampling

 • Συμβουλευτική - Consulting

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΩ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;

Το καθαρό και πόσιμο νερό είναι ίσως το πολυτιμότερο φυσικό αγαθό, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό.

Το νερό που τρέχει στη βρύση μας γενικά είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και ελεγμένο για την ποιότητά του. Και πώς το γνωρίζουμε αυτό:

 • Το νερό του δημόσιου δικτύου ύδρευσης προέρχεται από υδροληψίες (γεωτρήσεις ή πηγές), που είναι γενικά απαλλαγμένες από πηγές ρύπανσης ή μικροβιακής μόλυνσης και των οποίων η ποιότητα παρακολουθείται τακτικά.
 • Η ποιότητα του νερού μέσα στο δημόσιο δίκτυο παρακολουθείται τακτικά, με τακτική και περιοδική λήψη και εξέταση δειγμάτων για πλήθος φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων.
 • Το πόσιμο νερό, πριν την είσοδό του στο δημόσιο δίκτυο, απολυμαίνεται με κατάλληλους μικροβιοκτόνους παράγοντες και η απολυμαντική τους δράση παραμένει ενεργή μέσα στο δίκτυο.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι απίθανο να εμφανιστούν μικρής και τοπικής έκτασης προβλήματα λόγω:

 • Βλάβης στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης
 • Κακής κατάστασης του εσωτερικού δικτύου της κατοικίας ή της επιχείρησής μας
 • Ελλιπούς συντήρησης ή ακατάλληλων υλικών κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

Επιπλέον, μπορεί η γεύση και η μυρωδιά του νερού να είναι δυσάρεστη για κάποιους ανθρώπους. Τόσο η γεύση όσο και η οσμή είναι υποκειμενικά κριτήρια καταλληλότητας του νερού και διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Πώς θα εξασφαλίσω την ποιότητα του νερού μέσα στην κατοικία και την επιχείρησή μου;

Είτε το νερό δεν είναι κατάλληλο λόγω διαπιστωμένων προβλημάτων είτε απλώς δε μας αρέσει η μυρωδιά του και η γεύση του, υπάρχουν πολλοί τρόποι να βελτιώσουμε την ποιότητά του όταν βγαίνει από τη βρύση και μπαίνει στο ποτήρι μας για να το πιούμε.

1. Οικιακές συσκευές καθαρισμού

Οι συσκευές αυτές τοποθετούνται είτε κάτω από το νεροχύτη είτε πάνω στον πάγκο του νεροχύτη είτε ακόμη στο διανομέα της ύδρευσης (συλλέκτης - collecteur).

Οι απλούστερες συσκευές αποτελούνται από 1 φίλτρο αποσκλήρυνσης του νερού με ρητίνη ιοντοανταλλαγής. Πιο σύνθετα συστήματα περιλαμβάνουν επίσης φίλτρα ενεργού άνθρακα, εξειδικευμένες ρητίνες ιοντοανταλλαγής και συστήματα αντίστροφης όσμωσης. Καθένα από αυτά έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Ο ενεργός άνθρακας προσροφά και κατακρατεί οργανικούς ρυπαντές, οι οποίοι συνήθως επηρεάζουν τη γεύση και τη μυρωδιά του νερού. Επίσης, ανάλογα με τον τύπο και το σχεδιασμό της συσκευής, μπορούν να αφαιρεθούν το υπολειμματικό χλώριο, ορισμένα παραπροϊόντα της απολύμανσης και ορισμένα φυτοφάρμακα. Είναι επίσης αποτελεσματική μέθοδος για την απομάκρυνση ορισμένων βαρέων μετάλλων, όπως ο μόλυβδος και ο χαλκός. Δεν είναι όμως αποτελεσματική τεχνική για νιτρικά, μικροβιακό φορτίο και διαλυμένα μέταλλα.
 • Οι ρητίνες ιοντοανταλλαγής είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την αφαίρεση μετάλλων από το νερό. Η συνηθέστερη χρήση τους είναι ως αποσκληρυντικοί παράγοντες για την κατακράτηση του ασβεστίου και του μαγνησίου, τα βασικότερα στοιχεία στα οποία οφείλεται η σκληρότητα του νερού. Απαιτούν όμως περιοδική συντήρηση και αντικατάσταση, επειδή «μπουκώνουν».
 • Οι συσκευές αντίστροφης όσμωσης αφαιρούν τους περισσότερους ρυπαντές από το νερό. Είναι αποτελεσματικές για την απομάκρυνση νιτρικών, νατρίου, διαλυμένων ανόργανων και οργανικών ρυπαντών, βελτιώνουν τη γεύση και τη μυρωδιά του νερού (εφόσον συνδυάζονται με φίλτρο άνθρακα) και μπορούν επίσης να μειώσουν τη συγκέντρωση ορισμένων φυτοφαρμάκων και διοξινών.

2. Καθαριότητα και συντήρηση

Πέρα από τα συστήματα καθαρισμού του νερού που μπορούμε να προμηθευτούμε από σχετικά καταστήματα, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες απλές ενέργειες για να συντηρήσουμε το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της κατοικίας ή της επιχείρησής μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα του νερού που βγαίνει από τη βρύση.

 • Καθαρίζουμε τη σήτα που έχουν οι βρύσες της κουζίνας και του νιπτήρα του μπάνιου. Την βγάζουμε και την πλένουμε με το ίδιο το νερό της βρύσης. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ σαπούνι για να την καθαρίσουμε, γιατί θα παραμείνει μια μικροποσότητα στους βρόχους της σήτας και για ένα διάστημα το νερό που θα πίνουμε θα περιέχει πάντοτε λίγο σαπούνι. Αν θέλουμε να την απολυμάνουμε, την καθαρίζουμε με λίγο φαρμακευτικό οινόπνευμα και την αφήνουμε να στεγνώσει τελείως πριν την ξανατοποθετήσουμε.
 • Επιθεωρούμε τις βρύσες μας τακτικά και επιδιορθώνουμε ή αντικαθιστούμε τις βρύσες που είναι ελαττωματικές ή στάζουν. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι βρύσες που στάζουν ή εμφανίζουν διαρροή αποτελούν εστίες ανάπτυξης μικροοργανισμών που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία μας, προκαλώντας ακόμα και γαστρεντερικά προβλήματα.
 • Τέλος, σε ακραίες περιπτώσεις μπορούμε να απολυμαίνουμε τις βρύσες μας με φαρμακευτικό οινόπνευμα, είτε βρέχοντας τη βρύση με το οινόπνευμα είτε βυθίζοντας τη βρύση σε ένα ποτήρι που περιέχει οινόπνευμα. Αν δεν έχουμε οινόπνευμα, μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε αραιωμένη χλωρίνη ή άλλα απολυμαντικά μέσα. Προτιμάμε όμως το οινόπνευμα, επειδή εξατμίζεται γρήγορα και δεν επηρεάζει τη γεύση του νερού μετά την απολύμανση. Η χλωρίνη, πέραν της έντονης οσμής που έχει, μπορεί να περάσει στο νερό και να επηρεάσει την ποιότητά του. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση χλωρίνης σε ανοξείδωτες (inox) βρύσες, διότι προσβάλλονται από τη χλωρίνη παρουσιάζοντας το φαινόμενο της αποφλοίωσης (chloride pitting).

Πώς θα επαληθεύσω την ποιότητα του πόσιμου νερού;

Ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για την επαλήθευση της ποιότητας του πόσιμου νερού της βρύσης μας είναι να γίνει ανάλυση του νερού σε διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων νερού. Καθώς ο κατάλογος παραμέτρων που μπορούν να εξεταστούν στο πόσιμο νερό είναι ιδιαίτερα μεγάλος, γίνεται αντιληπτό ότι η εξέταση πολλών παραμέτρων έχει σημαντική οικονομική επιβάρυνση στον ενδιαφερόμενο. Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου θα σας βοηθήσει στην επιλογή των παραμέτρων που θα εξεταστούν στα δείγματα νερού, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις σας και τις υποψίες που έχετε για συγκεκριμένους ρυπαντές. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται να εξετάζονται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω παράμετροι:

 • pH
 • ολικά διαλυμένα στερεά (TDS)
 • νιτρικά ιόντα
 • ολικά κολοβακτήρια

Η εξέταση του πόσιμου νερού από εργαστήριο αναλύσεων είναι καλό να γίνεται περίπου 1 φορά το χρόνο και σίγουρα μετά από κάθε επισκευή ή αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κατοικίας ή της επιχείρησής μας.

Το νερό του δικτύου δε μου φαίνεται κατάλληλο για να το πίνω. Τι μπορώ να κάνω μόνος μου για να το βελτιώσω;

Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού δεν επηρεάζεται μόνο από το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου ή της ΔΕΥΑ. Η κατάσταση του εσωτερικού δικτύου της κατοικίας ή της επιχείρησής μας και η καθαριότητα της βρύσης μπορούν εξίσου να επηρεάσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού και να το κάνουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Καθώς τα πραγματικά συμβάντα ρύπανσης ή μόλυνσης του πόσιμου νερού στο δημόσιο δίκτυο του Δήμου ή της ΔΕΥΑ είναι σπάνια και συνήθως δεν φτάνουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να επηρεάσουν την υγεία του καταναλωτικού κοινού, ειδικά σε περιοχές που εξυπηρετούνται από οργανωμένες υπηρεσίες ύδρευσης, είναι πολύ πιθανό ορισμένα ξεσπάσματα ή παροδικά προβλήματα να οφείλονται σε τοπικά προβλήματα ή βλάβες. Πολλές φορές η εξάλειψη τέτοιων κινδύνων μπορεί να αντιμετωπιστεί με τοπικές επεμβάσεις, ακόμα και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Για αυτό:

 • φροντίζουμε πάντοτε οι βρύσες μας να είναι καθαρές και σε καλή κατάσταση
 • τοποθετούμε οικιακές συσκευές καθαρισμού του νερού
 • εξετάζουμε την ποιότητα του νερού από τη βρύση μας σε διαπιστευμένα εργαστήρια αναλύσεων νερού, ώστε να είμαστε σίγουροι για την πιστότητα και την ακρίβεια των αναλύσεων της ποιότητας του νερού που πίνουμε
 • συμβουλευόμαστε ειδικούς επιστήμονες ή επαγγελματίες που ασχολούνται με την ποιότητα του νερού για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, ώστε να κατανοήσουμε με τρόπο ξεκάθαρο τη σημασία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων

Πηγή:        US Environmental Protection Agency (US EPA) www.epa.gov

Αν σας άρεσε το άρθρο αυτό, μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

banner