Η ENVIROSOL Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2009, ως καρπός της συνεργασίας 3 νέων επιστημόνων που αποτελούν και τα ιδρυτικά της μέλη. Οι ιδρυτές της ENVIROSOL ήθελαν να αξιοποιήσουν την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή περιβαλλοντικών έργων και την εκτέλεση αναλύσεων περιβαλλοντικών ελέγχων, με σκοπό να προσφέρουν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες και λύσεις.
 
Κλειώ Τσαφαρίδου
Χημικός Α.Π.Θ., M.Sc. in Environmental Engineering (University of Newcastle-Upon-Tyne, UK)
Επιστημονική Υπεύθυνος / Υπεύθυνος Ποιότητας / Κύρια Αναλύτρια Εργαστηρίου Αναλύσεων
Σύμβουλος σχεδιασμού περιβαλλοντικών έργων
 
 
Στράτος Καρυοφυλλίδης
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Διευθυντής Εργαστηρίου Αναλύσεων / Δειγματολήπτης / Αναλυτής Πεδίου
Σύμβουλος σχεδιασμού και υλοποίησης περιβαλλοντικών έργων
 
 
Μάνος Καρυοφυλλίδης
Μηχανικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. Σερρών
Σύμβουλος σχεδιασμού και υλοποίησης περιβαλλοντικών έργων
 
banner