Παρά τη μικρή ηλικία της εταιρείας, το πελατολόγιο της ENVIROSOL είναι ιδιαίτερα πλούσιο, αφού οι πελάτες μας προέρχονται τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα.

 

deyaa Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού, παρακολούθηση ποιότητας υγρών αποβλήτων, Έλεγχος ποιότητας νερού υδρογεωτρήσεων 
 Δήμος Μύκης    Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού, αναλύσεις υδροληψιών
DIMOSTOPIROU  Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού
DEYANESTOY  Παρακολούθηση ποιότητας υγρών αποβλήτων
DIMOSSOUFLIOU Παρακολούθηση ποιότητας υγρών αποβλήτων
Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων Χ.Υ.Τ.Α. Ξάνθης (Έλεγχοι ποιότητας επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, Ανάλυση σύστασης απορριμμάτων, Μετρήσεις σύστασης βιοαερίου, Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου, Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων)

PLASTIKATHRAKIS Έλεγχος ποιότητας νερού υδρογεωτρήσεων
SuperiorUndies Έλεγχος ποιότητας νερού υδρογεωτρήσεων, παρακολούθηση ποιότητας υγρών αποβλήτων
EASXANTHIS Εδαφολογικές αναλύσεις
Καλώδια Ξάνθης

Έλεγχος ποιότητας νερού υδρογεώτρησης

ΚΟΜΟΤΕΞ   Έλεγχος ποιότητας νερού υδρογεωτρήσεων

 

 

banner