Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ENVIROSOL απευθύνονται εξίσου στους Δημόσιους Φορείς, στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινό της περιοχής. Η ENVIROSOL προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες εργαστηριακών και επιτόπου αναλύσεων και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 
 

button

 

 

button1
banner