ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ιστορία μας

Η ENVIROSOL ιδρύθηκε το 2009, ως καρπός της συνεργασίας 3 επιστημόνων που αποτελούν και τα ιδρυτικά της μέλη. Οι ιδρυτές της ENVIROSOL ήθελαν να αξιοποιήσουν την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή περιβαλλοντικών έργων και την εκτέλεση αναλύσεων περιβαλλοντικών ελέγχων, με σκοπό να προσφέρουν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες και λύσεις.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Ξάνθη, σε ιδιόκτητο κτήριο, πάνω σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, επί της 28ης Οκτωβρίου 284. Στο ισόγειο του κτηρίου φιλοξενούνται τα γραφεία της επιχείρησης και στον ημιόροφο το εργαστήριο φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων. Με τον τρόπο αυτό οι χρήσεις των χώρων των γραφείων και του εργαστηρίου είναι πλήρως διαχωρισμένες, διασφαλίζοντας έτσι την ανεξαρτησία του εργαστηριακού περιβάλλοντος και την εύρυθμη λειτουργία του.

Το 2011 το εργαστήριο διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης,  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 σε Δοκιμές με αριθμό πιστοποιητικού 771.

Το 2019 έγινε διεύρυνση της μετοχική σύνθεσης της εταιρίας, με παράλληλη μεταβολή της από ομόρρυθμη σε ετερόρρυθμη εταιρεία.

Τέλος, η ΕNVIROSOL έκανε επιτυχή μετάβαση στο νέο ISO17025:2017, με παράλληλη νέα επέκταση του πεδίου διαπίστευσής της.

Η ομάδα μας

Στράτος Καρυοφυλλίδης

Μ.Sc., Πολιτικός Μηχανικός AΠΘ

Eίναι ο Διευθυντής της ENVIROSOL. Διαχειρίζεται και επιβλέπει τα διάφορα projects που αναλαμβάνει η εταιρεία.

Κλειώ Τσαφαρίδου

Μ.Sc., Xημικός ΑΠΘ

Είναι η Επιστημονική Υπεύθυνος και κύρια αναλύτρια του εργαστηρίου της ENVIROSOL με βασικότερο καθήκον την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου.

Αθηνά Μεϊντάνη

Μ.Sc., Xημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Είναι η Υπεύθυνη Πωλήσεων της ΕNVIROSOL, διαχειρίζεται το πελατολόγιο της εταιρείας και παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς.

Γιατί εμάς

Έμπειρο προσωπικό

Διαθέτουμε έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό.

Ικανοποιούμε τις ανάγκες σας

Διαθέτουμε την ικανότητα να αφουγκραζόμαστε τις επιθυμίες και τις ανάγκες του επιχειρηματικού κοινού και των Δημοσίων Φορέων.

Άριστη ποιότητα υπηρεσιών

Βελτιώνουμε έμπρακτα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών χάρη στη διαπίστευση του εργαστηρίου κατά ISO/IEC 17025:2017.

Άρτιος εξοπλισμός

Διαθέτουμε νέους, σύγχρονους και τεχνολογικά εξελιγμένους εργαστηριακούς εξοπλισμούς.

Κουλτούρα

Η κουλτούρα της Envirosol βασίζεται στις λέξεις «εμπιστοσύνη» και «ομαδικότητα» που δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να αναπτυχθεί στον κλάδο των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων.

Περιβάλλον εργασίας

Στην Envirosol ενθαρρύνουμε την «ανοιχτή επικοινωνία» μεταξύ υπαλλήλων και προϊσταμένων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας που προσβλέπει στην εξέλιξη των εργαζομένων.