Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να ζητήσω προσφορά για μία ανάλυση;

Για να ζητήσετε προσφορά για χημικές, μικροβιολογικές αναλύσεις ή μετρήσεις πεδίου μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» που βρίσκεται στην κατηγορία «Ζήτηση Προσφοράς» του κεντρικού  μενού.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@envirosol.gr ή τηλεφωνικά στο +30 2541 02 88 54 για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Μπορώ να σας φέρω δείγμα νερού για ανάλυση;

Ναι, η δειγματοληψία μπορεί να γίνει ή απευθείας από τον πελάτη ή από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας. Πριν από οποιαδήποτε δειγματοληψία επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κατευθύνουμε σχετικά με τη δειγματοληψία, ανάλογα με το είδος των αναλύσεων που επιθυμείτε. Αν οι αναλύσεις που θα πραγματοποιηθούν απαιτούν ειδικό δοχείο συλλογής δείγματος, αυτό θα σας δοθεί από την ΕΝVIROSOL.

Mπορώ να στείλω δείγμα για ανάλυση ταχυδρομικά;

Ναι, μπορείτε. Για την εξυπηρέτηση πελατών μας που βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του δείγματος μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στην διεύθυνση:

ΕNVIROSOL
28ης Οκτωβρίου 284,
67133 Ξάνθη

Ανάλογα με τις ζητούμενες αναλύσεις και το είδος του δείγματος, ισχύει ένας μέγιστος επιτρεπτός χρόνος παρέλευσης από τη δειγματοληψία μέχρι την ανάλυση, σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης που εφαρμόζει το εργαστήριο. Για να ενημερωθείτε σχετικά και να οργανώσετε χρονικά την αποστολή του δείγματος, παρακαλώ επικοινωνήστε με την γραμματεία του εργαστηρίου πριν την αποστολή του δείγματος.

Τι είναι η εδαφολογική ανάλυση;

Με απλά λόγια, η εδαφολογική ανάλυση είναι η εξέταση της κατάστασης του εδάφους ενός αγρού. Μια λεπτομερής εδαφολογική ανάλυση μας δίνει πληροφορίες για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του εδάφους:

-τη μηχανική σύσταση του εδάφους (πόσο ελαφρύ ή βαρύ είναι το χώμα),
-το pH,
-την αλατότητα,
-την οργανική ουσία,
-το ανθρακικό ασβέστιο του χώματος και
-τις συγκεντρώσεις των μακροθρεπτικών και ιχνοστοιχείων που μπορεί να περιέχει.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης, έχουμε πλέον χρήσιμες πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε:

-να σχεδιάσουμε σωστά το πρόγραμμα της λίπανσης του εδάφους ανάλογα με την καλλιέργεια,
-να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ασθένειας ή τροφοπενίας των καλλιεργειών, που οφείλονται σε έλλειψη κάποιου θρεπτικού συστατικού του εδάφους,
-να επιλέξουμε την καλλιέργεια που θα ανταποκριθεί καλύτερα στην ποιοτική κατάσταση και τη μηχανική σύσταση του εδάφους του αγρού

Πότε εκτελούνται οι εδαφολογικές αναλύσεις;

Η κατάλληλη χρονική περίοδος για τις εδαφολογικές αναλύσεις εξαρτάται από το σκοπό της εδαφολογικής ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση, η δειγματοληψία εδάφους θα πρέπει να γίνεται πριν τη λίπανση, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την εκτέλεση των εδαφολογικών αναλύσεων και το σχεδιασμό της λίπανσης με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών. Επίσης, η δειγματοληψία εδάφους δε θα πρέπει να γίνεται μετά από ασβέστωση ή προσθήκη οργανικών ουσιών (κοπριά, χλωρή νομή κλπ).

Για την παρακολούθηση των διαθέσιμων θρεπτικών του εδάφους κατά τη φάση ανάπτυξης των φυτών, τα δείγματα εδάφους λαμβάνονται μέσα στη χρονική φάση ανάπτυξης της καλλιέργειας πριν την εφαρμογή της λίπανσης.

Για το σχεδιασμό της λίπανσης σε ετήσια καλλιέργεια (σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι κλπ), τα δείγματα εδάφους λαμβάνονται μετά τη συγκομιδή και πριν τη νέα σπορά.

Για το σχεδιασμό μιας νέας καλλιέργειας, τα δείγματα εδάφους λαμβάνονται πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας.

Γενικά, συστήνεται η δειγματοληψία των εδαφών να γίνεται το φθινόπωρο και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω κανόνες. Είναι σημαντικό η δειγματοληψία να γίνεται κάθε φορά την ίδια εποχή του χρόνου. Τα δύο πρώτα χρόνια κάνουμε δειγματοληψία κάθε χρόνο. Όταν αποκτήσουμε μια σταθερή και πλήρη εικόνα για την κατάσταση των εδαφών, μπορούμε να αραιώσουμε σε 1 δειγματοληψία κάθε 2-3 χρόνια.

Γιατί είναι σημαντική η ανάλυση του αρδευτικού νερού;

Τα νερά που χρησιμοποιούνται για άρδευση καλλιεργειών προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως ποτάμια, λίμνες, πηγάδια και γεωτρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα αρδευτικά νερά ποικίλλουν ως προς τη σύνθεση και την ποιότητά τους. Ειδικά για τα υπόγεια νερά, η σύνθεσή τους ποικίλλει ανάλογα με τη φύση των πετρωμάτων και των ορυκτών από τα οποία διέρχονται.

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του αρδευτικού νερού, γνωρίζετε αν και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, πώς μπορείτε να το βελτιώσετε και ποια είναι τα πιθανά μελλοντικά προβλήματα που μπορεί αυτό να δημιουργήσει. Τα βασικότερα προβλήματα είναι η αλατότητα και η μείωση της περατότητας του εδάφους, καθώς και η τοξικότητα στα φυτά. Αναμφισβήτητα λοιπόν, η ποιότητα του αρδευτικού νερού επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Για το λόγο αυτό, συστήνεται συνήθως η εδαφολογική ανάλυση να συνδυάζεται και με ανάλυση του αρδευτικού νερού.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει μία ανάλυση αρδευτικού νερού;

Μια ανάλυση αρδευτικού νερού περιλαμβάνει πλήθος φυσικοχημικών παραμέτρων, με σημαντικότερες τις παρακάτω:

pH, αγωγιμότητα, σκληρότητα, ανθρακικά (CO32-) και όξινα ανθρακικά ιόντα (HCO3-), ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), χλωριούχα ιόντα (Cl-), νάτριο (Na), κάλιο (K),  SAR (Δείκτης απορρόφησης νατρίου), θειικά ιόντα (SO42-).

Κατά περίπτωση και ανάλογα με την καλλιέργεια και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανάπτυξη των φυτών, η ανάλυση αρδευτικού νερού μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον:

Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), χαλκός (Cu), ψευδάργυρος (Zn), βόριο (Β), αμμωνιακά ιόντα (NH4+), νιτρικά ιόντα (NO3-), φωσφορικά ιόντα (PO43- και P2O53-).

Πώς θα επαληθεύσω την ποιότητα του πόσιμου νερού;

Ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για την επαλήθευση της ποιότητας του πόσιμου νερού της βρύσης μας είναι να γίνει ανάλυση του νερού σε διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων νερού. Καθώς ο κατάλογος παραμέτρων που μπορούν να εξεταστούν στο πόσιμο νερό είναι ιδιαίτερα μεγάλος, γίνεται αντιληπτό ότι η εξέταση πολλών παραμέτρων έχει σημαντική οικονομική επιβάρυνση στον ενδιαφερόμενο. Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μας θα σας βοηθήσει στην επιλογή των παραμέτρων που θα εξεταστούν στα δείγματα νερού, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις σας και τις υποψίες που έχετε για συγκεκριμένους ρυπαντές. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται να εξετάζονται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω παράμετροι:

pH, ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), νιτρικά ιόντα και ολικά κολοβακτήρια

Η εξέταση του πόσιμου νερού από εργαστήριο αναλύσεων είναι καλό να γίνεται περίπου 1 φορά το χρόνο και σίγουρα μετά από κάθε επισκευή ή αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κατοικίας ή της επιχείρησής σας.