Αναλύσεις νερού

Αναλύσεις σε νερά πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών Το εργαστήριο προσφέρει έτοιμα πακέτα αναλύσεων για διάφορους σκοπούς, όπως η αδειοδότηση αρδευτικών/υδρευτικών πηγών και γεωτρήσεων, ο έλεγχος νερού κολυμβητικής δεξαμενής, η ποιοτική κατάταξη αρδευτικού νερού κ.α. Πέραν των έτοιμων προτάσεων, το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει οποιοδήποτε συνδυασμό παραμέτρων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών Ενδεικτικά πακέτα αναλύσεων:   

  • βασική ανάλυση για έλεγχο ποιότητας αρδευτικής γεώτρησης
  • δοκιμαστική παρακολούθηση πόσιμου νερού (Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 ΚΥΑ)
  • ελεγκτική παρακολούθηση πόσιμου νερού (Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 ΚΥΑ)
  • καταλληλότητα υδρευτικής γεώτρησης
  • ποιοτική κατάταξη αρδευτικής γεώτρησης