Μετρήσεις πεδίου

Η ΕΝVIROSOL πραγματοποιεί μετρήσεις περιβαλλοντικού και εργασιακού θορύβου, για την αξιολόγηση της σύννομης λειτουργίας διαφόρων βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία μας, εναρμονιζόμενη με τις νομοθετικές απαιτήσεις της Ε.Ε. σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας, διαθέτει σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη διενέργεια μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα, μετρήσεις αέριων ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης). Επιπλέον, οι αναλυτές πεδίου του εργαστηρίου αξιοποιούν φορητά εργαστηριακά όργανα και προσφέρουν αναλύσεις σύστασης βιοαερίου.

Τέλος, η ΕΝVIROSOL διαθέτει κατάλληλα όργανα ισοκινητικής δειγματοληψίας για τη διενέργεια μετρήσεων και σε καπναέρια (σύσταση, σκόνη).