Μελέτη εργονομίας

Η Εργονομία (Ergonomics ή Human Factors) είναι η επιστημονική περιοχή που ασχολείται με τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και των υπολοίπων στοιχείων ενός συστήματος, και εφαρμόζει θεωρητικές αρχές, δεδομένα και μεθόδους στον σχεδιασμό, με στόχο την προαγωγή του καλώς έχειν των εργαζομένων και την βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του συστήματος (ΙΕΑ, 2000).

Η ENVIROSOL διενεργεί μελέτες εργονομίας λαμβάνοντας υπόψιν βασικούς εργονομικούς παράγοντες όπως: επίπεδα θορύβου εργασιακού περιβάλλοντος, ποιότητα αέρα, φωτισμός, αιωρούμενα σωματίδια στον χώρο εργασίας (σκόνη), θερμική καταπόνηση και παραμέτρους που προκύπτουν από την αυτοψία των θέσεων εργασίας (εντοπισμός παραμέτρων που σχετίζονται με την στάση του σώματος, τις κινήσεις, την μυική καταπόνηση κτλ).

Τα πορίσματα της εργονομίας εφαρμόζονται στο σχεδιασμό παραγωγικών μονάδων, συσκευών, υλικών, κτιρίων κτλ. προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα τους.