Υγρά απόβλητα

Αναλύσεις σε λύματα, βοθρολύματα, βιομηχανικά απόβλητα, απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τροφίμων, στραγγίδια Το εργαστήριο προσφέρει έτοιμα πακέτα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την ποιοτική κατάταξη ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει οποιοδήποτε συνδυασμό παραμέτρων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών Ενδεικτικά πακέτα αναλύσεων: απλή ανάλυση αποβλήτων (pH, COD, BOD5, TSS)ανάλυση…
Περισσότερα

Αναλύσεις νερού

Αναλύσεις σε νερά πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά, κολυμβητικών δεξαμενών Το εργαστήριο προσφέρει έτοιμα πακέτα αναλύσεων για διάφορους σκοπούς, όπως η αδειοδότηση αρδευτικών/υδρευτικών πηγών και γεωτρήσεων, ο έλεγχος νερού κολυμβητικής δεξαμενής, η ποιοτική κατάταξη αρδευτικού νερού κ.α. Πέραν των έτοιμων προτάσεων, το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει οποιοδήποτε συνδυασμό παραμέτρων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες των…
Περισσότερα