ΔΕΥΑ Αβδήρων

Η ΔΕΥΑ του Δήμου Αβδήρων έχει υπό την εποπτεία της μια έκταση 350.000 στρεμμάτων και 11.000 ενεργά υδρόμετρα, εξυπηρετώντας πάνω από 20.000 κατοίκους. Κύρια ευθύνη της ΔΕΥΑΑ είναι η διανομή πόσιμου νερού σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Αβδήρων και η συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπου υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων.

Η πολύχρονη συνεργασία με την ΕΝVIROSOL αφορά στην δειγματοληψία και ποιοτική παρακολούθηση (φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά) του πόσιμου νερού του Δήμου καθώς και η αξιολόγηση δειγμάτων αστικών λυμάτων από την μονάδα βιολογικού καθαρισμού Πηγαδίων.