Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.

Η ΕΕΑΑ, ως σύμπραξη ελληνικών επιχειρήσεων, δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας , στο πλαίσιο των απαιτήσεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του συνόλου των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών της ελληνική επικράτειας.

Από το 2015 η ΕNVIROSOL διενεργεί μετρήσεις πεδίου (περιβαλλοντικός θόρυβος, ποιότητα αέρα χώρων εργασίας, καυσαέρια μηχανημάτων έργου) στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης, ενώ το 2019 η ΕΕΑΑ μας εμπιστεύτηκε για το έργο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης 10 ΚΔΑΥ σε όλη την Ελλάδα.