ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΗ Ο.Ε.

Η εταιρεία ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΗ Ο.Ε.  έχει μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού. Έχει αναλάβει  πλήθος έργων στην Περιφέρεια ΑΜΘ παρέχοντας υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής και τεχνικής υποστήριξης σε συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Ταυτόχρονα, δραστηριοποιείται και στην εμπορία  χημικών προϊόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού.

Η ΕΝVIROSOL αποτελεί βασικό συνεργάτη της εταιρείας τα τελευταία 8 έτη, υποστηρίζοντας το έργο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης  μονάδων επεξεργασίας λυμάτων που αναλαμβάνει η ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΗ.