ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ

Η ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ  είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα, που χρησιμοποιεί τη γεωθερμία ως μέσο θέρμανσης, εξασφαλίζοντας σταθερές συνθήκες καλλιέργειας με τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η εταιρεία κατέχει σύγχρονες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 185 στρεμμάτων, όπου καλλιεργούνται υδροπονικά  διάφορα κηπευτικά.

Η συνεργασία με την ENVIROSOL αφορά υπηρεσίες αναλύσεων νερού βιομηχανικής χρήσης και αναλύσεις θρεπτικού διαλύματος υδροπονικής καλλιέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πιστοποιήσεών της εταιρίας.