ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που εξειδικευόμαστε

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Η ENVIROSOL παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αναλύσεων, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες των πελατών της, τις απαιτήσεις των πρότυπων μεθόδων που χρησιμοποιούνται και τις προδιαγραφές του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας (ISO/IEC 17025:2017). Εξασφαλίζουμε την ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα) των αποτελεσμάτων των αναλύσεών μας, με συστηματική εφαρμογή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων ποιότητας..

Πολιτική ποιότητας