Φυσικοχημικές & μικροβιολογικές αναλύσεις

Οι υπηρεσίες εργαστηριακών αναλύσεων που προσφέρει η ENVIROSOL απευθύνονται εξίσου στους δημόσιους φορείς, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινό της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα η ENVIROSOL προσφέρει φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις υδάτων. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε πόσιμα νερά (δικτύου, φυσικά μεταλλικά, πηγής), επιφανειακά ή υπόγεια νερά, κολυμβητικά ύδατα (πισίνες, θάλλασες, λίμνες) και γεωθερμικά ρευστά.

Η ENVIROSOL αναλαμβάνει επίσης τη δειγματοληψία και τον φυσικοχημικό και μικροβιολογικό χαρακτηρισμό υγρών και στερεών αποβλήτων: αστικά λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, βοθρολύματα, στραγγίδια Χ.Υ.Τ.Α., εισροές  και εκροές μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων.

Οι εδαφολογικές αναλύσεις που διεκπεραιώνει το εργαστήριο της ENVIROSOL αφορούν σε αναλύσεις εδαφών προκειμενου να υποστηριχθεί η εγκατάσταση νέας καλλιέργειας ή ο σχεδιασμός προγράμματος λίπανσης καλλιέργειας. Αναλύονται, μεταξύ άλλων, οι παράμετροι που επηρεάζουν τη μηχανική σύσταση, τα βασικά θρεπτικά συστατικά και τα ιχνοστοιχεία του εδάφους.

Διενεργούνται μικροβιολογικές αναλύσεις σε τρόφιμα (γάλα, άλευρα, κρεατοσκευάσματα, τυρί, ζωοτροφές κ.α.), αναλύσεις διαθρεπτικής επισήμανσης καθώς και ειδικές αναλύσεις που αφορούν στην ανίχνευση φαρμάκων και τοξινών.

Τέλος, ανάλογα με την προτίμηση του πελάτη ή τις ειδικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές των αναλύσεων, η ΕNVIROSOL μπορεί να αναλάβει και τη δειγματοληψία ή να προμηθεύσει τον πελάτη με τον κατάλληλο εξοπλισμό (δοχεία) για την υλοποίηση της δειγματοληψίας από τον ίδιο.