Είναι η Υπεύθυνη Πωλήσεων της ΕNVIROSOL, διαχειρίζεται το πελατολόγιο της εταιρείας και παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς.

Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους πελάτες και τη σωστή ενημέρωση τους σχετικά με τις υπηρεσίες της ENVIROSOL, με επίκεντρο την επίλυση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών του πελάτη.

Κατέχει M.Sc. στη Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων (MBA) από το πανεπιστήμιο του Kingston, UK.

Αυτό που αγαπάει στη δουλειά της είναι η επαφή με ανθρώπους, η αποτελεσματική επικοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας.