Είναι η Επιστημονική Υπεύθυνος και κύρια αναλύτρια του εργαστηρίου της ENVIROSOL.

Βασικά καθήκοντά της είναι η εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και η σωστή εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας.

Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Μηχανικού Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Νewcastle-upon-Tyne/UK.

Aυτό που αγαπάει στη δουλειά της είναι η επίλυση ειδικών επιστημονικών θεμάτων και οι προκλήσεις  που προκύπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.